[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec

เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูสมใจ ชนะสิทธิ์
ผู้เขียน : ประชาบำรุง
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 1473
Bookmark and Share


  ด้วยโรงเรียนประชาบำรุง ได้กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ คุณครูสมใจ  ชนะสิทธิ์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระทำตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณ อายุราชการ ในวันที่  30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนประชาบำรุง ในการนี้โรงเรียนประชาบำรุง จึงขอเรียนเชิญเพื่อเกียรติเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่ข้าราชการครู คุณครูสมใจ  ชนะสิทธิ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูสมใจ ชนะสิทธิ์ 20 ก.ย. 2559
     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติชมคอนเสิร์ตโนราห์เพื่อการศึกษา 15 ก.ย. 2559
     การประชุมคณะทำงานการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 13 ก.ค. 2559
     ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน และอบรมจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล และแม่นยำ 26 พ.ค. 2559


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ โทรศัพท์ 075-345050
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010