[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พัทลุง

เรื่อง : แจ้งให้โรงเรียนรายงานการเฝ้าระวังเหตุและการสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้เขียน : นายอิสมาแอล บินโซ๊ะ
วันที่   23   กุมภาพันธ์   2565
เข้าชม : 722
Bookmark and Share


แจ้งให้โรงเรียนรายงานการเฝ้าระวังเหตุและการสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ประจำปีการศึกษา 2565 

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สพม. พัทลุง แจ้งให้โรงเรียนรายงานการเฝ้าระวังเหตุและการสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ประจำปีการศึกษา 2565 มายัง สพม.พัทลุง ซึ่งมีโรงเรียนรายงานข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุและการสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์มาแล้ว จำนวน 9 โรง ทั้งนี้โรงเรียนที่ยังไม่รายงาน สามารถรายงานผ่านระบบงานสารบรรณมายัง สพม.พัทลุง ได้ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

         อนึ่งขอให้โรงเรียนที่ยังไม่รายงานขอมูล ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ มายัง สพม.พัทลุง และ สพม.พัทลุงจะรายงานไปยัง สพฐ. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมช่วยเหลือการเฝ้าระวังเหตุในครั้งต่อไปข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     แจ้งให้โรงเรียนรายงานการเฝ้าระวังเหตุและการสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ประจำปีการศึกษา 2565 23 ก.พ. 2565


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.