[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.นครศรีธรรมราช
Paperless Office พ.ศ. 2564  
ประกาศ การส่งงานผ่านระบบ My office ปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 หลังจากนั้นจะใช้เฉพาะการสืบค้นเท่านั้น สามารถเข้า My Office ปี 2565 ได้ ที่นี่ หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   ปฏิทินการใช้รถยนต์   สพม.นศ   My Office 2563   SMART-OBEC